รู้หรือไม่ กีฬาฟันดาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร

กีฬาฟันดาบ กีฬาฟันดาบหรือ Fencing หนึ่งในกีฬาต่อสู้แบบ 1 ต่อ 1 ที่มีการพัฒนามาจากการต่อสู้สมัยโบราณ จาก การต่อสู้ เพื่อเอาชนะสงคราม มาสู่การเอาชนะในด้านของความเก่งกาจในการต่อสู้แบบไม่เอาชีวิต จนมาถึงการแข่งขันในปัจจุบันนี้ ซึ่งใช้เวลานานหลายร้อยปี โดยดาบที่มีการใช้ในกีฬาฟันดาบ

ในปัจจุบันนั้นมีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน นั่นคือ Foil , Epee และ Sabre ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬา ฟันดาบก็จะกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัวด้วย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนามาและมีการบรรจุเข้ามาเป็นอุปกรณ์กีฬาก็เพื่อป้องกันอันตรายในการเล่นกีฬาฟันดาบโดยเฉพาะ ซึ่งอุปกรณ์อื่นๆที่มีการใช้งานในกีฬา ฟันดาบ นั่นเอง ซึ่งจะประกอบด้วย เกราะอ่อน (Plastron) เสื้อแข่ง (Jacket) กางเกงแข่ง (Breeches/Knickers) เกราะพลาสติกแข็งสำหรับป้องกันหน้าอก (Breast/Chest protector) เกราะช่วงล่างสำหรับผู้ชาย (Under shorts) สนับข้อศอก (Sabre elbow) หน้ากาก (Mask) เสื้อไฟฟ้า (Lames) ปลอกแขนไฟฟ้า (Sabre cuff) ถุงมือไฟฟ้า (Sabre glove) คลิปหนีบหน้ากาก (Mask connector) รองเท้าและถุงเท้า

ดังนั้นอุปกรณ์ที่ได้กล่าวมานั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องสวมใส่และอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องสวมใส่ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีทั้งที่ใช้ได้ทั้งผู้เข้าเข่งขันกีฬาฟันดาบประเภทชายและประเภทหญิงและแบบเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง เกราะอ่อน (Plastron) เสื้อแข่ง (Jacket) กางเกงแข่ง (Breeches/Knickers) เกราะพลาสติกแข็งสำหรับ ป้องกัน หน้าอก (Breast/Chest protector) เกราะช่วงล่างสำหรับผู้ชาย (Under shorts) สนับข้อศอก (Sabre elbow) หน้ากาก (Mask) เสื้อไฟฟ้า (Lames) ปลอกแขนไฟฟ้า (Sabre cuff) ถุงมือไฟฟ้า (Sabre glove) คลิปหนีบหน้ากาก (Mask connector)

Comments Off on รู้หรือไม่ กีฬาฟันดาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร

Filed under sbo, sbobet